ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಅಭಿನಯ ಭಾರತೀ- ಶಂಕಾಶಾಲಿನಿ

Posted On: Thursday, August 13th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 80ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ :ಹಳೆಯ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತ; ಮತ್ತದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಲೇ ನಾಯಕ ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುವನೋ ಎಂಬ ತನ್ನ ತಳಮಳ, ಕಳವಳವನ್ನು ಸಖಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಾಯಿಕೆ. ಅವನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಈ ವಿರಹಿ-ವಿಪ್ರಲಬ್ಧೆಯು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಣಯರುಚಿಯು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಆತಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲೇ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಶಂಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಶಂಕಾಶಾಲಿನಿ

ರಾಗ: ಸಾವೇರಿ ; ತಾಳ : ಆದಿ

ನನಗೇನೊ ಕಳವಳವೇ ! ಪ್ರಿಯಸಖಿ !

ನನಗೇನೊ ತಳಮಳವೇ || ಪ ||

 

ಅನುಕೂಲತಮನೆಂದು ನಾನೆಂದೂ ತಿಳಿದ

ಇನಿಯನಿಂದೋ ನಾಳೆ ಜಾರುವನೇ ? || ಅ.ಪ ||

 

ಅದುವೇ ಪುರಾತನ- ನಿತ್ಯನೂತನವಿಧಿ

ಅದುವೇ ವಿಲಾಸ-ವಿನೋದೋತ್ಸವ |

ಅದುವೇ ಸಮಸ್ತಭೋಗಾರ್ಹಪ್ರಪಂಚ ಮ –

ತ್ತದುವೇ ಪ್ರಿಯನ ಗತಿಯೊಳು ಕಾಣದಾಯ್ತೇ ! ||೧ ||

 

ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನವೆನ್ನ ಗಾಢ ಪರಿಷ್ವಂಗ –

ವನ್ನನುಭವಿಸಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ |

ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಯಾನದೆ ಮಲ್ಲೀವಲ್ಲಿಯ

ಬಿನ್ನಣದಿಂ ನೋಡಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ || ೨||

 

ಹಳೆಯ ರೀತಿಗಳೇಕೊ ಮೆಲ್ಲನೆ

ಕಳಚಿ ಕೊಳ್ವಂತೆನಗೆ ತೋರಿದೆ |

ಫಲಿತವೇನೋ ನಾನು ಕಾಣೆನು

ಗೆಳತಿ ! ಇಂದಿನದೇನದಿಹುದೋ ? ||೩ ||

Leave a Reply

*

code