ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ವಂಚಿತವಿಷಣ್ಣೆ

Posted On: Monday, June 29th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 49ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ :  ತನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತೋರ್ವಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಾಯಕನ ಬಗೆಗೆ ಕೊರಗುತ್ತಾ, ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲುಬುತ್ತಿರುವ ವಿಷಣ್ಣ ವಿಪ್ರಲಬ್ಧನಾಯಿಕೆಯಿವಳು.  ಆಕೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರವಿದೆ, ಭರ್ತ್ಸನೆಯಿದೆ, ಸಂಕಟವಿದೆ,  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಕ್ಷುಬ್ಧಳೂ, ಕ್ರುದ್ಧಳೂ ಆಗಿರುವ ಈಕೆ ತನ್ನ ಓರಗೆಯವರ ನಿಂದನೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಷ್ಟವಾದದ್ದೂ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂಸಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜವು ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ  ತನಗಾದ ಮಾನನಾಶ, ಗೇಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅವಳನ್ನು ಕುಕ್ಕಿದೆ.  

ವಂಚಿತವಿಷಣ್ಣೆ

ರಾಗ : ಪೂರ್ವಿಕಲ್ಯಾಣಿ ; ತಾಳ : ರೂಪಕ

ಮನೆಯು ಮುರಿಯಿತೇ; ಅವನ ಮನವು ಮರೆಯಿತೇ

ಎನಗೆ ಬದುಕು ಬೇಡವಾಗಿ, ಅವಳ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿತೇ ||ಪ||

 

ಕನ್ಯೆಯನ್ನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಳೆಂದ ಆ

ಚೆನ್ನಿಗನಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗವಿನ್ನು ಕಾಂಬುದೇ?

ಬನ್ನಬಡುಕ ಭಾಮೆಯವಳ ಬಿಡನು ನಿಶ್ಚಯ

ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ನೆನೆಯನಿನ್ನು ಸುಳಿವನೇ? ||೧ ||

 

ಕುಂಟುನೆವಗಳಿಂದ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವೂ

ಗಂಟು ಕನ್ನಡಿಯದು ತಾನೆ ; ಕದ್ದಳಾ ಖಲೆ |

ನಂಟು ತೀರಿತೇನು? ನಟನೆ ಕೂಡ ನಿಂತಿತೇ?

ಕಂಟಕಗಳನಿಟ್ಟು ದೈವವಿಂತು ನಲಿಯಿತೇ? || ೨||

 

ಓರಗೆಯವರೆಲ್ಲ ನಕ್ಕು ಗೇಲಿಯಾಯಿತು

ಸೂರೆಹೋದ ಮಾನಕವನ ಪಾಲೂ ಇಲ್ಲವೇ?

ಕೋರಿ ಮುನ್ನ ದೂರವಾದ ಸೊಗಸುಗಾರರೂ

ಬೀರುತಿರುವ ಕ್ರೂರಹಾಸ್ಯಕ್ಕವನೂ ಸಲ್ಲನೇ ||೩ ||

 

Leave a Reply

*

code