ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ವಿರಕ್ತಿವೀಥಿಕೆ

Posted On: Thursday, August 6th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 77ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ : ನಾಯಕನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಯಿಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿದ್ದೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿಯಭಾವ ಅವಳದಾಗಿದೆ. ತನಗೇ ನಲ್ಲನು ಸಲ್ಲಲಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತರಿಗೋ ಇನಿಯನೆನಿಸಿದರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ, ತಾನು ಮಾರಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೇನು ಎಂದು ಸಖೀವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯು ಒಲುಮೆ ತೋರಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಹಣೆಬರಹವೆಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೇ ಅವನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೂ ತಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೊಲ್ಲೆ; ಖಿನ್ನಳಾಗೆನು ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ನಲ್ಲನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದಾಳೆ; ಆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ವಿಪ್ರಲಬ್ಧೆ ತನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. 

ವಿರಕ್ತಿವೀಥಿಕೆ

ರಾಗ : ಶಿವರಂಜಿನಿ ; ತಾಳ : ಆದಿ

ಎನಗವನೆರವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಾರಿಗೆ

ಇನಿಯನಾದೊಡನೇಂ ಸಖೀ! || ||

 

ನಾನು ಮಾರಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾವ ಬೆಳೆಯನಿ-

ನ್ನೇನು ಬೆಳೆದೊಡೇನೆ ಕಮಲಮುಖೀ || ಅ.ಪ. ||

 

ಅವಳಂತು ನಲಿಸಿದಳಿವಳಿಂತು ಕುಣಿಸಿದ-

ಳವಳಿನ್ನೆಂತೆಂತೋ ಕುಲುಕಿದಳು |

ಅವನಲ್ಲಿ ಒಲುಮೆಯ ಸಲಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ

ನವೆವುದೊಂದೇ ಕೊನೆಗುಳಿಯುವುದು ||೧ ||

 

ಇನ್ನು ಮುಂದವನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳಿನ್ನೊಬ್ಬ-

ಳನ್ನೆ ಕನ್ನೆಯು ಕೂರ್ಮೆಯಿಂದೊಪ್ಪಿ |

ಮನ್ನಣೆವಡೆಯಲಿ, ಸುಮ್ಮಾನ ತೋರಲಿ

ಖಿನ್ನಳಾಗೆನು; ಕೇಳಲೊಲ್ಲೆನು || ೨||

 

ಮೂರು ದಿನಗಳೆನ್ನ ಸೇರಿ ಆ ಸರದಾರ

ಸೂರೆಗೊಂಡದ್ದನ್ನೇ ನೆನೆದೇನು |

ಆ ರಸಸ್ಮೃತಿಯೊಳಿನ್ನಾಯುವನೆಳೆದೇನು

ಜಾರಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು ಜೀವವನು ||೩ ||

 

Leave a Reply

*

code