ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಸಮಾಗತಪತಿಕೆ

Posted On: Wednesday, June 3rd, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 32ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ : ನಾಯಕನು ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವರೆಗಿನ ತನ್ನ ತುಮುಲ, ಕಾತರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುತ್ತಾ ಉಪಚರಿಸುವ ಈ ನಾಯಿಕೆ ಅವಸಿತಪ್ರವಾಸಪತಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಯಿಕೆ. ಪ್ರೋಷಿತಪತಿಕೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ನಾಯಕನ ಆಗಮನವಾದಾಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕೆ ’ಗಚ್ಛತ್ ಪತಿಕ’ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ’ಸಮಾಗಚ್ಛತ್ ಪತಿಕ’. ಹೀಗೆ ನಾಯಕಾಗಮನದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಆನಂದತುಂದಿಲಳಾದ ನಾಯಿಕೆ ಆತನ ಕಾರ್ಯಭಾರ, ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀಯರ ದುಷ್ಟದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೋರಿ ಹೋಗಲೆಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ದೂರ ಪಯಣಿಸಿದರೆ ತನಗಾಗುವ ವೇದನೆ, ವಿರಹವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.  ತನಗಾಗಿಯೇ ಬಂದನೆಂದು ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಅಂದಚೆಂದಗಳನ್ನು ಆತ ಕಾಣಲೆಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಳೆ.  

ಸಮಾಗತಪತಿಕೆ

ರಾಗ :ಜಂಜೂಟಿ  ; ತಾಳ : ತ್ರ್ಯಶ್ರಗತಿ ಆದಿ/ತ್ರ್ಯಶ್ರತ್ರಿಪುಟ

ಬಂದೆಯಾ! ಸುಂದರಾಂಗ! ಬಂದೆಯಾ! |

ತಂದೆಯಾ! ಮಂದಹಾಸಮಂದಿರಾ! ಮುದವ || ||

 

ಊರಿನಿಂದ ನೀನು ಬಂದು ಮೋರೆಯನ್ನು ತೋರಲೆಂದು

ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಕಾದ ಕೂರ್ಮೆಯಿಂದು ಫಲಿಸಿತು |

ನೂರು ನೀರೆಯರ ಸಮೂಹ ತೂರಿದೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟದೃಷ್ಟಿ

ಸೋರಿ ಹೋಗಲೆಂದು ಸೇಸೆ ತಳಿದು ಬಿಡುವೆನು || ೧||

 

ಹಾರುಗುದುರೆ ಬೆನ್ನನೇರಿ ನೀರನೆನ್ನ ಚಿತ್ತಚೋರ

ಸಾರುವಂ ಗಡಿಂದು ನುಡಿದೆನಾಳಿಕುಲದೊಳು |

ನೀರನಿತ್ತೆ ಕಾಲಿಗಿದೋ; ಮಾರನಿತ್ತ ಬಾಣವಿದೋ

ದೂರವಾಗಬೇಡ ನಲ್ಲ ! ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ||೨ ||

 

ಶೋಭೆಯಾಯಿತೇ ಯಾನ? ಲಾಭವಾಯಿತೇ?

ಲೋಭವಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗಮೀಗಲೆನ್ನೊಳು?

ಕ್ಷೋಭೆಗೊಂಡ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಂತವಿಡಲು ಬಂದೆಯಾ ರ-

ಸಾಭ! ಏಕವೇಣಿಯಾಂ ವಿಲೋಕಿಸೆನ್ನನು || ೩||

 

(ತ್ರ್ಯಶ್ರತ್ರಿಪುಟ) ನಿನ್ನ ಬರವನು ಬಯಸಿ ಜೀವವು

ಬನ್ನಗೊಂಡ ವಿಯೋಗಿನೀವ್ರತ-

ವನ್ನು ಕಾಣೆಲೊ ನೀನು ಬಂಧು-

ಚ್ಛಿನ್ನನಾದರೆ ಗತಿಯದೇನೋ? ||೪ ||

 

Leave a Reply

*

code