ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ತುಲನತಿಕ್ತೆ

Posted On: Monday, May 25th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 26ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ-  ತನ್ನನ್ನು ಸವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಾಯಕನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಪಾತ ಧೋರಣೆಯು ನಾಯಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರುದ್ಧಳನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಮಾತು-ಕತೆ, ಪ್ರಣಯ-ಸಮಯ, ಹೂವು-ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಖಂಡಿತೆಯು ನಾಯಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ್, ಬಗೆಬಗೆಯ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನಿತ್ತು ಜರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕಹಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

 

ತುಲನತಿಕ್ತೆ

ರಾಗ : ; ತಾಳ : ಆದಿ

ನಾನು ಬಂದರೆ ಕಹಿ, ಆಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿಹಿ

ಈ ನಿಷ್ಠುರತೆಯೇಕೋ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ! || ||

 

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮಾನ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಾನ

ಭಿನ್ನತೆಯಿಂತೇಕೋ ರೂಕ್ಷಮತಿ || ಅ.ಪ ||

 

ಮುದ್ದಿಸೆ ನಾನಂದು ಖುದ್ದು ಬಂದಾಶಿಸೆ

ಹದ್ದು ಮೀರಿದೆಯೆಂದು ಗದರಿದೆಯೋ!

ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆರಗಿನ ಮರೆಯೊಳು

ಮುದ್ದಿಸಲವಳೆಂತು ಹಿಗ್ಗಿದೆಯೋ! ||೧ ||

 

ನಾ ನಿನ್ನ ಸಮಯವ ಕೇಳಲು ಕಳುಹಿಸೆ

ಹಾ! ನೂರು ನೆವಗಳ ನೀಡುವೆಯಾ ?

ಆ ನೀರೆ ನುಗ್ಗಲು ನೀನಿರುವೆಡೆಗೆ ಸಂ-

ಸಾರಿ! ನೀನಿತರರ ನೂಕುವೆಯಾ ? ||೨ ||

 

ಎನಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸೀರೆ, ಮನಕೆ ಒಗ್ಗದ ಮೋರೆ

ದಿನವೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದ ಮೊರಟು ಮಾಲೆ !

ಘನವಾದ ರೇಶಿಮೆ, ಅನುವಾದ ಸಿರಿನಗೆ

ಇನಿದಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ! ||೩ ||

 

Leave a Reply

*

code