ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಹಂಸನಾಟ್ಯ

Posted On: Wednesday, June 14th, 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಲ್ಲಕೀವಾದನಧ್ವಾನಮಂ ಕೇಳುತಂ

ಉಲ್ಲಸಂಗೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದು ಸಮ್ಮೋದದಿಂ

ಮೆಲ್ಲನೊಯ್ಯಾರ ಬಿಬ್ಬೋಳಿ ಬಿಬ್ಬೋಕದಿಂ

ಎಲ್ಲ ಹಂಸಗಳುಂ ತೋರ್ದವೈ ನಾಟ್ಯಮಂ

Leave a Reply

*

code