ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಧನ್ಯತೆ

Posted On: Saturday, August 15th, 2009
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದೌ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜಗದಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ

ಮರದೆಲೆಗಳ ನರ್ತನ

ಮನದಿ ಸುಳಿಯುವ ನೋವಿಗೆ

ನೃತ್ಯಕೆ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಪಣ


Leave a Reply

*

code