ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ರಂಗ ಭ್ರಮರಿ-Article space for Art connoisseur

ನರ್ತನ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳು, ಒಳನೋಟಗಳು, ಪಂಥಾಹ್ವಾನಗಳು, ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಂಗವೇ ರಂಗ ಭ್ರಮರಿಯದ್ದು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿಶೇಷ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ರಂಗದ ಇಣುಕುನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ..
It is platform for write-ups/views of Teachers, Public, Dancers, Gurus, Students etc etc. The developments, challenges, need, debate.. what not.. You can express your opinions with proper citations, references and field work.

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾದ

Posted On: October 20th, 2008 by