ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಶೋಧ ಭ್ರಮರಿ Shodha Bhramari

ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಅಂಕಣ. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಕಳಿಸುವವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮುಖಪುಟದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
Column specifically dedicated to Research articles only. For more information and the procedure to send the article please go through the post in Announcement at homepage

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಲದ ಗೋಪುರ ಕಲೆ : ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಲದ ಗೋಪುರ ಕಲೆ : ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

Posted On: November 1st, 2022 by -ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶಿವಾಲಯದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

ಶಿವಾಲಯದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

Posted On: November 1st, 2022 by -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್ , ಬೆಂಗಳೂರು.
Releasing moments of Yakshamaargamukura - a historical work on Indian dance and drama

Releasing moments of Yakshamaargamukura – a historical work on Indian dance and drama

Posted On: November 1st, 2022 by
Were Temples Just a Place of Worship ??!! - A Food for Thought

Were Temples Just a Place of Worship ??!! – A Food for Thought

Posted On: October 31st, 2022 by Rajeshwari M, Bengaluru.
Veneration of śaktīsm in the temples of Kolar

Veneration of śaktīsm in the temples of Kolar

Posted On: October 31st, 2022 by Sahana, G, Bengaluru

ಶಿವನೊಬ್ಬ -ಶಿಲ್ಪನಾಮ ಹಲವು

Posted On: October 29th, 2022 by ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು

ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು

Posted On: October 21st, 2022 by - ವಿದುಷಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್,ಬೆಂಗಳೂರು

Marvellous Huntresses sculpture at Kolaramma temple

Posted On: October 21st, 2022 by - Deepthi Hathwar P V, Bengaluru.

A rare sculpture Eka pada Trimurthi

Posted On: October 21st, 2022 by -Anagha G. S, Bengaluru.
Chaturvidha Abhinaya in the Door Panels of Lepakshi

Chaturvidha Abhinaya in the Door Panels of Lepakshi

Posted On: August 17th, 2022 by -Shishira P. Vittal, Bengaluru