ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಶೋಧ ಭ್ರಮರಿ Shodha Bhramari

ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಅಂಕಣ. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಕಳಿಸುವವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮುಖಪುಟದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
Column specifically dedicated to Research articles only. For more information and the procedure to send the article please go through the post in Announcement at homepage

Sandhya tānḍava – one of the many marvels of lepākṣi’s nāṭyamaṇṭapa

Posted On: August 15th, 2022 by Sahana, G; Bengaluru
Painted stories of Lepakshi

Painted stories of Lepakshi

Posted On: July 26th, 2022 by -Ankitha Srinivas, Bengaluru

Murals of Lepakshi Temple

Posted On: July 23rd, 2022 by Anagha G S, Bengaluru
Experiencing the Goddess Annapoorneshwari sculpture in Lepakshi temple

Experiencing the Goddess Annapoorneshwari sculpture in Lepakshi temple

Posted On: July 23rd, 2022 by - Deepthi Hathwar P V, Bengaluru.
Optical illusion - in Vijayanagara  Sculptures

Optical illusion – in Vijayanagara Sculptures

Posted On: July 18th, 2022 by - Vaishali. A.V, Bengaluru.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಿಪುಣ  ಭೃಂಗಿ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಿಪುಣ ಭೃಂಗಿ

Posted On: July 18th, 2022 by - ವಿದುಷಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್,ಬೆಂಗಳೂರು.
The walls convey - ‘Bhakti is the easiest way for Bhagavat Sākṣātkāra’

The walls convey – ‘Bhakti is the easiest way for Bhagavat Sākṣātkāra’

Posted On: July 15th, 2022 by -Nagashree Narayan, Bengaluru
ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

Posted On: July 15th, 2022 by ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Can anything be sadder than the work left unfinished?

Can anything be sadder than the work left unfinished?

Posted On: July 12th, 2022 by Sharmila R, Bengaluru
Identification of Animals and Birds in sculptures of Lepakshi

Identification of Animals and Birds in sculptures of Lepakshi

Posted On: July 12th, 2022 by Shravya, Bengaluru