ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಮಂಜೀರ-Editorial

ಆಯಾ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪಾದಕರ ಅನುಭವ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಮಂಜೀರದಲ್ಲಿ!
ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಳಗವು ಓದುಗಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಾವ- ಅನುಭಾವ – ಚಿಂತೆ – ಚಿಂತನೆ – ಕುಟುಕು – ಮೊಟಕು- ಗತ್ತು – ಗಮ್ಮತ್ತುಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಗಳು, ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನವಾಗುವ ಹದವೆನಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಜೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆ.
Manjira- is editorial of Noopura Bhramari. It is the platform for the thoughts and process of art and also Noopura Bhramari’s efforts, experience and challenges which should be shared with readers. Motto is to establish and enhance the qualitative progress, study, generosity, level of thinking and bring harmony.

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಮಾದರಿಗೆ ಲೋಕಧರ್ಮೀ ಅಡ್ಡಿಯೇ?

Posted On: June 15th, 2012 by

ಕಲಾಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ

Posted On: April 15th, 2012 by

6ನೇ ವರುಷದ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು…

Posted On: February 25th, 2012 by

ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆಯೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಹಾದಿ ?

Posted On: December 15th, 2011 by

ವಿರಹೋತ್ಕಂಠಿತೆಯ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ !!

Posted On: October 15th, 2011 by

ಕಲಾವಿದರೊಳಗಿನ ಕಳಂಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಪಾಡು !!

Posted On: August 15th, 2011 by

ಶೈಲಿ/ಬಾನಿಗಳ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆ !!

Posted On: June 15th, 2011 by

5ನೇ ವರುಷದ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು…

Posted On: February 15th, 2011 by
ಸಂವತ್ಸರಾಭಿನಂದನ-ಪಂಚಮದ ಪಲುಕಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ...  ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಕುರವಾಗಿ..

ಸಂವತ್ಸರಾಭಿನಂದನ-ಪಂಚಮದ ಪಲುಕಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ… ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಕುರವಾಗಿ..

Posted On: February 14th, 2011 by

ವಿರಹದುರಿಯ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು !!!

Posted On: December 14th, 2010 by