ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಮಂಜೀರ-Editorial

ಆಯಾ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪಾದಕರ ಅನುಭವ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಮಂಜೀರದಲ್ಲಿ!
ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಳಗವು ಓದುಗಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಾವ- ಅನುಭಾವ – ಚಿಂತೆ – ಚಿಂತನೆ – ಕುಟುಕು – ಮೊಟಕು- ಗತ್ತು – ಗಮ್ಮತ್ತುಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಗಳು, ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನವಾಗುವ ಹದವೆನಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಜೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆ.
Manjira- is editorial of Noopura Bhramari. It is the platform for the thoughts and process of art and also Noopura Bhramari’s efforts, experience and challenges which should be shared with readers. Motto is to establish and enhance the qualitative progress, study, generosity, level of thinking and bring harmony.

೨ ವರುಷ ತುಂಬಿದ ಸಂಭ್ರಮ

Posted On: February 15th, 2009 by

ಮದುವೆ ಕಲಾವಂತಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯೇ?

Posted On: December 15th, 2008 by

ಕಳೆದು ಹೊದೇವೆ ನಾವು ?

Posted On: December 11th, 2008 by

ಕಲೆಗೆ ಗುರುಪರಂಪರೆ ಬೇಕೆ? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೇಕೆ?

Posted On: November 5th, 2008 by

ಕಲಾಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸದ ಉದ್ಯೋಗವೇ?

Posted On: November 5th, 2008 by

ವರುಷ ಕಳೆಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ

Posted On: November 5th, 2008 by

ಎರಡನೇ ವರುಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಹೊತ್ತಿನ ಹೊನಲು

Posted On: November 5th, 2008 by

ವರುಷವೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ…

Posted On: November 5th, 2008 by

ನರ್ತನವು ವ್ಯಾಯಾಮವೇ?

Posted On: November 5th, 2008 by

ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ…

Posted On: November 5th, 2008 by