ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Bi-monthly Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, a bi-monthly magazine has been one of the important achievements. Since past six years, different aspects in the field of art has been specially located and published. The works which have not been touched upon by any other magazine has been taken up. It has brought out a directory on research work done till now in the field by various researchers of the various universities in and around Karnataka. This work would help not only on availing references for research, but also eliminate the possibilities of duplication in the research topics.
The other initiatives are documenting the 100 years of development in Dance styles, group interview of artistes portraying Yakshagana female characters and documenting its different aspects; publishing write-ups, articles,and research based papers that express contemporary thoughts and show different dimensions. This has been a non-profitable magazine run by the interest got by the fixed deposits, kept as an initial saving amount by the Editor and the readers of the same. Central Institute Indian language,Mysore has been awarded with the Grant by observing the service and effort of Magazine.

M.V. Narasimhachari : Tribute to a rare Sangeetajna  (1942- 19 August 2015)

M.V. Narasimhachari : Tribute to a rare Sangeetajna (1942- 19 August 2015)

Posted On: October 15th, 2015 by Editor

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕಥನಮಾಲಿಕೆ- ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ- ತಾಂಡವಲಕ್ಷಣ ಡಿಮ/ ತಾಂಡವನೃತ್ತ  

Posted On: September 28th, 2015 by ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್
ಭೇರುಂಡ ಹಸ್ತ

ಭೇರುಂಡ ಹಸ್ತ

Posted On: September 28th, 2015 by ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್
ಖಟ್ವಾ ಹಸ್ತ

ಖಟ್ವಾ ಹಸ್ತ

Posted On: August 28th, 2015 by ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್

ಪ್ರಮದೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪಥ-ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ…

Posted On: August 27th, 2015 by ಸಂಪಾದಕಿ
ಗುಣನಿರ್ಭರ, ಸುಕುಮಾರ ಮನೋಹರ ಸಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರಸನ್ನ ಭರತನೃತ್ಯ :  ಅಭಿಜ್ಞಾ ರಂಗಾರೋಹಣ

ಗುಣನಿರ್ಭರ, ಸುಕುಮಾರ ಮನೋಹರ ಸಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರಸನ್ನ ಭರತನೃತ್ಯ : ಅಭಿಜ್ಞಾ ರಂಗಾರೋಹಣ

Posted On: August 15th, 2015 by -    ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸರಸ್ವತೀಸ್ತುತಿ

Posted On: June 26th, 2015 by ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹೇಶ ಭಟ್ ಹಾರ್ಯಾಡಿ, ಉಡುಪಿ
ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಚಿಂತನೆ- ತಪ್ಪೇನು?

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಚಿಂತನೆ- ತಪ್ಪೇನು?

Posted On: May 29th, 2015 by Editor

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕಥನಮಾಲಿಕೆ- ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ 2- ಅಪ್ಸರ ಸೃಷ್ಟಿ

Posted On: May 29th, 2015 by - ಕಾವ್ಯ/ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಯೋಜನೆ : ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು : ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ (ಭರತಮುನಿ)

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಯ ಅನನ್ಯತೆ

Posted On: May 27th, 2015 by -    ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು